Batch automatisch coderen (3.10)


Bij het rekenen in batch kan de batchcode automatisch gegenereerd worden indien u dit wenst. Doe als volgt: Ga in JoPPS Administrator, tab Gegevens naar de extra parameter ‘Batch benaming’:

  • Batch teller: is de tellerstand die aangeeft en bijhoudt hoeveel batches er reeds gerekend zijn. Telkens u een batch rekent met een code die automatisch werd genereerd, zal het startcijfer dat u hier heeft gedefinieerd automatisch met 1 worden verhoogd. U kan dus in dit veld steeds terugvinden hoeveel batches er gerekend zijn. Als je deze ‘tellerstand’ ook wil zien verschijnen in de automatisch gegenereerde batch code zelf, voeg dan de parameter %JBCNT% toe in het veld ‘Batch masker’.
  • Batch masker: om te bepalen hoe de automatisch gegenereerde batch code eruit ziet. In ons voorbeeld jaar/maand/dag/ + automatische teller.

Bij het rekenen van de batch doet u als volgt:

  • Klik de knop ‘Automatisch coderen’. Noteer dat deze knop slechts actief is als de batch benaming is gedefinieerd in JoPPS Administrator zols hierboven beschreven. De voorgestelde code wordt automatisch vervangen door de code gegenereerd op basis van de batch benaming gedefinieerd in de JoPPS Administrator:

     
 |  History  |