Meerprijs plaatsing glas ifv de moeilijkheidsgraad (3.10,3.28 - 1916)


Mogelijkheid om niet alleen per project en per model de moeilijkheidsgraad te definiëren, maar ook per opening. De 10 bestaande moeilijkheidsgraden zijn ook expliciet gemaakt, dwz de gebruiker kan ze zelf benoemen. De bestaande velden ‘Moeilijkheidgraad’ op projectniveau en op Kaderdeel niveau zijn hiervoor aangepast en op het  niveau van de openingen werd het veld ‘Moeilijkheidsgraad’ toegevoegd:

 

 
U kan in dit veld ‘Moeilijkheidsgraad’ de gewenste graad definiëren voor de geselecteerde vulling. De optie ‘Standaard’ maakt dat de vulling wordt gerekend volgens de graad gedefinieerd voor het model waartoe de vulling behoort. Is voor dit model eveneens de optie ‘Standaard’ gedefinieerd dan wordt de vulling gerekend volgens de moeilijkheidsgraad gedefinieerd voor het project.
 
U kan de moeilijkheidsgraad van de vullingen ook wijzigen via de functie ‘Zoek en Vervang’. Het scherm Zoek en Vervang / Vullingen werd hiervoor uitgebreid met de optie ‘Moeilijkheidsgraad’, en dit zowel op projectniveau als op groepsniveau:
 

Om de verschillende graden zelf te benoemen, doet u als volgt: Ga naar de JoPPS Administrator, tab Gegevens, subtab Intellingen en klik de nieuwe rubriek ‘Moeilijkheidsgraden’:
 

Omschrijving graad X: om de eigen omschrijving te definiëren voor de graad in kwestie. Prijs graad x: mogelijkheid om de graad in kwestie te laten rekenen volgens één van de andere graden gedefinieerd in de basisgegevens Vulling. Vult u bv. het cijfer 1 in bij graad 4, dan zal de berekening volgens graad 4 gebeuren met de meerprijs die in de basisgegevens is gedefinieerd voor graad 1, ook al is er een meerprijs gedefinieerd voor graad 4 zelf.
 
Opmerking
 
De hierboven vermelde uitbreidingen (moeilijkheidsgraad gedefinieerd per vulling + bijhorende beschrijvingen) worden bijgehouden in de resultaten en worden ook geëxporteerd naar XML. Voorlopig verschijnen ze niet op de standaard rapporten, maar de meerprijzen die u voor een bepaalde vulling heeft gedefinieerd ifv de moeilijkheidsgraad worden wel correct gerekend en ook correct toegevoegd aan de gerekende prijs van de vulling indien deze apart vermeld wordt op de offerte.
 
  |  History  |