Extra items definiëren voor een groep


Indien gewenst kan u voor elke groep tot 20 verschillende extra items definiëren, waarvoor u zelf de prijs bepaalt. Doe als volgt:
 
  
 
Selecteer de groep in kwestie in het grafisch projectoverzicht en klik de tab ‘Groep detail’ en Klik de tab ‘Extra items (groep). Definieer de extra items:
 • Omschrijving: definieer het extra item (vrije tekst)
 • Prijs: vul de gewenste ‘basisprijs’ in voor het extra item.
  Via de opties van het veld Eenheid’ bepaalt u hoe deze ingevulde prijs berekend wordt:
  • Prijs:
   de ingevulde prijs is ook de berekende prijs. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt dan ook 1x.
  • Type: 
   voor de prijsberekening wordt de ingevulde prijs vermenigvuldigd met het aantal identieke groepen.
   In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt 1 voor een groep die 1 maal voorkomt, 2 voor een groep die 2 maal voorkomt etc. Indien gewenst kan u de default hoeveelheid wijzigen. De ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met het door u ingegeven aantal.
  • Stuk:
   voor de prijsberekening wordt de ingevulde prijs vermenigvuldigd met het aantal verschillende kaderdelen (modellen) waaruit de groep bestaat en met het aantal identieke stuks gedefinieerd voor de groep. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt voor een groep die 1 maal voorkomt en die uit 1 model bestaat het aantal 1; voor een groep die 3 maal voorkomt en uit 2 modellen bestaat het aantal 6 etc. Indien gewenst kan u de default hoeveelheid wijzigen. De ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met het door u ingegeven aantal.
  • 1B+2H:
   voor de prijsberekening wordt de ingegeven prijs beschouwd als een prijs per lopende meter, waarbij voor het aantal lopende meter 1 maal de breedte en 2 maal de hoogte genomen wordt van alle kaderdelen van de groep, rekening houdend met het aantal identieke stuks. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt de totale berekende lengte. Indien gewenst kan u deze berekende lengte wijzigen, de ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met de door u ingegeven lengte.
  • Omtrek:
   voor de prijsberekening wordt de ingegeven prijs beschouwd als een prijs per lopende meter, waarbij voor het aantal lopende meter de totale omtrek genomen wordt van alle kaderdelen van de groep, rekening houdend met het aantal identieke stuks. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt de totale berekende lengte. Indien gewenst kan u deze berekende lengte wijzigen, de ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met de door u ingegeven lengte.
  • Oppervlak:
   voor de prijsberekening wordt de ingegeven prijs beschouwd als een prijs per m², waarbij voor het aantal m² de totale oppervlakte genomen wordt van alle kaderdelen van de groep, rekening houdend met het aantal identieke stuks. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt de totale berekende oppervlakte. Indien gewenst kan u deze berekende oppervlakte wijzigen, de ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met de door u ingegeven oppervlakte.
 • Info: via de Info bepaalt u of het extra item en zijn verkoopprijs al dan niet afzonderlijk vermeld worden op de offerte:
  • Inbegrepen en Prijs: de extra items verschijnen niet afzonderlijk op de offerte, hun verkoopprijs wordt toegevoegd aan de prijs van de groep waartoe ze behoren.
  • Aanrekenen: de extra items en hun verkoopprijs verschijnen afzonderlijk op offerte bij de groep waartoe ze behoren.
  • Optie: de extra items en hun verkoopprijs verschijnen afzonderlijk op de offerte als optie, na de totale verkoopprijs voor het ganse project.
  • Uitschrijven en Vermelden: de extra items verschijnen afzonderlijk op offerte bij de groep waartoe ze behoren, zonder hun verkoopprijs. De verkoopprijs is toegeveogd aan de berekende verkoopprijs van de groep waartoe de extra items behoren.
  • Supplement: de extra items en hun verkoopprijs verschijnen afzonderlijk op offerte als supplement bij de groep waartoe ze behoren.
 • Prijsblok:
  definieer een prijsblok voor de extra items indien gewenst. De verkoopprijs zal worden verhoogd / verlaagd conform de parameters van de gekozen prijsblok.
   
Via extra items op groeps- of op projectniveau kunnen vanaf nu extra’s voor het lakken van profielen en extra’s voor glas gerekend worden:
 
 
 

In het veld ‘Eenheid’ werden hiervoor de volgende opties toegevoegd:

Glas: voor het rekenen van supplementen voor glas.

De ingevulde prijs is een m² prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende glasoppervlakte van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor de berekening wordt de oppervlakte genomen zoals voor de prijsberekening van het glas in kwestie bepaald. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ deze gerekende glasoppervlakte vervangen door een andere aan te rekenen oppervlakte.

Oppervlak1 / Oppervlak 2 / Oppervlak1+2: voor het rekenen van supplementen voor het lakken van profielen, waarbij: 

 • Oppervlak1: de ingevulde prijs is een m² prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende profieloppervlakte van alle profielen van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor deze berekening wordt oppervlakte 1 genomen zoals voor elk profiel gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters. Profielen waarvoor in Gegevens.Profiel.Parameters geen oppervlak 1 gedefinieerd is, worden dus niet meegenomen in de berekening. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ ook zelf een andere aan te rekenen oppervlakte definiëren.
  Noteer: gebruik deze optie indien het een meerpijs betreft voor het lakken van binnenkant of buitenkant.
 • Oppervlak2: de ingevulde prijs is een m² prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende profieloppervlakte van alle profielen van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor deze berekening wordt oppervlakte 2 genomen zoals voor elk profiel gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters. Profielen waarvoor in Gegevens.Profiel.Parameters geen oppervlak 2 gedefinieerd is, worden dus niet meegenomen in de berekening. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ ook zelf een andere aan te rekenen oppervlakte definiëren.
  Noteer: gebruik deze optie indien het een meerpijs betreft voor het lakken van binnenkant of buitenkant.
 • Oppervlak1+2: de ingevulde prijs is een m² prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende profieloppervlaktes van alle profielen van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor deze berekening wordt de som van oppervlakte 1 en oppervlakte 2 genomen zoals voor elk profiel gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters. Profielen waarvoor in Gegevens.Profiel.Parameters geen oppervlak 1 en/of 2 gedefinieerd is, worden dus niet (of slechts deels) meegenomen in de berekening. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ ook zelf een andere aan te rekenen oppervlakte definiëren.

 gebruik deze optie indien het een meerpijs betreft voor het lakken van binnenkant en buitenkant.

 Bij de opties Oppervlak 1 / Oppervlak 2 / Oppervlak 1+2 verschijnen de gerekende profieloppervlaktes pas in het veld ‘Hoeveelheid’ nadat de groep / het project gerekend werd.  |  History  |