(Gewijzigd) model bewaren in de modellenbibliotheek


Indien u denkt een gewijzigd of zelf gedefinieerd model in de toekomst nog nodig te hebben voor andere projecten, dan kan u het onder een unieke code opslaan in de modellenbibliotheek. Telkens u het model nodig heeft voor een project, kan u het via de toegekende code gewoon opladen uit de modellenbibliotheek. Doe als volgt:

 

  • Klik het palet (de ingang) ‘Model’.
  • Klik het icoon ‘Model wijzigen’ en klik het model in de tekening, het model wordt gearceerd en zijn code, omschrijving en eigenschappen verschijnen links op het scherm.
  • Definieer in het veld 'Model' een unieke code waaronder het model moet bewaard worden in de bibliotheek.
  • Klik + naast omschrijving en definieer de bijhorende modelomschrijvingen. Deze omschrijvingen worden eveneens bewaard in de bibliotheek.
  • Klik de rechtermuistoets in de schermhelft waar de tekening staat. Volgend popup menu verschijnt:

  • Selecteer in het popup menu de optie 'Bewaren’. U kan de optie 'Bewaren' ook selecteren via het hoofdmenu 'Bibliotheek' U komt in het scherm 'Opslaan Kadermodel' terecht:

 

De modelcode en modelomschrijving zoals u ze heeft gedefinieerd zijn ingevuld. U kan ze hier nog wijzigen indien gewenst.

  • Klik OK om te bevestigen. U komt automatisch in de modellenbibliotheek terecht, waar u kan zien dat het betreffende model onder de toekende code en met de gedefinieerde omschrijvingen inderdaad is toegevoegd in de bibliotheek. Indien u voor het te bewaren model een code heeft gedefinieerd die reeds bestaat in de bibliotheek, dan verschijnt een waarschuwing.
  • Klik JA indien het reeds bestaande model met deze code mag vervangen worden door dit 'nieuwe' model. U bent het oorspronkelijke model dan kwijt.
  • Klik NEEN indien het reeds bestaande model met deze code en het nieuwe model naast elkaar moeten blijven bestaan in de modellenbibliotheek. U keert terug naar het scherm 'Opslaan Kadermodel' waar u in het veld 'Model code' een andere, unieke code moet definiëren voor het 'nieuwe' model in kwestie.

Opmerking: voor het model in kwestie wordt als geschikte reeks standaard de reeks vermeld waarin het model in het project is aangemaakt. Indien het model ook geschikt is voor andere reeksen, ga dan naar de tab Formulier en vul in het veld ‘Model is geschikt voor volgende reeksen’ de andere geschikte reeksen in. De verschillende reeksen moeten van elkaar gescheiden zijn door een komma.

Indien u in de bibliotheek de gedefinieerde categorieën gebruikt om het zoeken van een bibliotheekmodel te vergemakkelijken, definieer dan in de tab Categorie de categorie(en) waartoe het nieuwe model behoort. 

 

 

Zie ook

Gegevens model overnemen bij bewaren model in bibliotheek (3.31 - 2853)

 
 |  History  |