Rapportering voor hout (Profiellijst)


Volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Toon schetsen: Ja/Neen
 • Schets: instellingen van de schetsen zoals bij andere rapporten
 • Positie technische informatie, naast schets of onder schets:
  • Naast schets, technische informatie verschijnt naast de schets, beschikbare breedte gelijk aan bladbreedte – breedte schets
  • Onder schets, technische informatie verschijnt onder de schets en kan volledige bladbreedte benutten
 • Profiellengte:
  1. Zaaglengte
  2. Lengte
  3. Binnenlengte
  4. Kant 1
  5. Kant 2

1 is de lengte die getoond moet worden bij de bruto lengte. Let wel, deze wordt steeds gecorrigeerd met de correctiebreedte

 • Te tonen houtsoorten:
  1. Enkel houtsoorten die afwijken van de standaard houtsoort
  2. Alle houtsoorten

Bij keuze 1 wordt een “-“ getoond indien de houtsoort van het profiel identiek is aan de standaard houtsoort van het project

 • Uitschrijven houtsoorten:
  1. Code houtsoort
  2. Omschrijving houtsoort

keuze uit de code uit de uitvoeringstabel of de er bij horende omschrijving

 • Te tonen reeksen:
  1. Enkel reeks afwijkend van de standaard reeks
  2. Alle reeksen

Bij keuze 1 wordt een “-“ getoond indien de reeks van het profiel identiek is aan de standaard reeks van het project

 • Netto breedte: correctie 1 bijtellen?
  1. Neen
  2. Ja

Ingeval 2 wordt de netto breedte van het profiel gecorrigeerd met de correctie ingebracht voor zijde 1 van het profiel, normaal voor het omloopfrezen

 • Netto breedte: correctie 2 bijtellen?
  1. Neen
  2. Ja

Ingeval 2 wordt de netto breedte van het profiel gecorrigeerd met de correctie ingebracht voor zijde 2, bijvoorbeeld de breedte van het zaagblad voor het verwijderen van de glaslat

 • Te tonen netto breedtes:
  1. Enkel netto breedtes afwijkend van de standaard netto breedte
  2. Alle netto breedtes

In geval 1. wordt een “-“ getoond indien de resulterende netto breedte van het profiel gelijk is aan de standaardbreedte van het profiel. Dit betekent dat de breedte niet gecorrigeerd werd in de editor

 • Te tonen beginhoeken:
  1. Enkel hoeken afwijkend van de standaardhoek ifv de verbinding
  2. Alle hoeken

In geval 1 wordt een “-“ getoond indien de hoek afwijkt van 45 graden indien het over een verstekverbinding gaat of afwijkt van 90 graden in het geval van stoppen of doorlopen

 • Te tonen eindhoeken
  1. Enkel hoeken afwijkend van de standaardhoek ifv de verbinding
  2. Alle hoeken

In geval 1 wordt een “-“ getoond indien de hoek afwijkt van 45 graden indien het over een verstekverbinding gaat of afwijkt van 90 graden in het geval van stoppen of doorlopen

 • Penlengte begin
  1. Penlengte
  2. Penlengte – standaardwaarde
  3. Penlengte – standaardwaarde indien niet standaard
  4. Standaardwaarde - penlengte
  5. Standaardwaarde - penlengte indien niet standaard
   Penlengte = breedte van het toekomend profiel
   Standaardwaarde = de waarde ingevuld bij profiel parameters
 • Penlengte einde
  1. Penlengte
  2. Penlengte – standaardwaarde
  3. Penlengte – standaardwaarde indien niet standaard
  4. Standaardwaarde - penlengte
  5. Standaardwaarde - penlengte indien niet standaard
   Penlengte = breedte van het toekomend profiel
   Standaardwaarde = de waarde ingevuld bij profiel parameters
 • Uitgezonderd afdeling:
  • (0,999) standaardinstelling, zoals bij andere rapporten
 • Kolomvolgorde: mogelijkheden om volgorde van de kolommen op te geven, keuze uit een aantal parameters op te geven in volgorde gescheiden door “,” standaard A,G,J,L,C,E,P
 • Sortering:
  1. Productcode
  2. Afdeling
  3. Volgnummer
 • Gegevensoverzicht: identiek aan andere technische rapporten
 • Overzicht sortering:
  • batchcode indien daarmee gewerkt wordt
  • project
  • groep
  • deel
  • afdeling


Beschikbare kolommen:

A Aantal: numeriek voorgesteld, indien nergens in de rij een aantal opgegeven wordt, zal dit aantal steeds vooraan komen in de tabel
B Aantal voorgesteld als bolletjes
C Netto lengte: lengte van het profiel zoals het geperst wordt, in principe breedte of hoogte van de kader,
        vermeederd met de correctie voor het omloopfrezen van de toekomende profielen, 
D Brutto lengte: lengte van het profiel zoals het van de afkort zaag komt,
        is de lengte vermeerdert met afkortmaat en rekening houdend met de afrondmaat
E Houtsoort uitvoering
F Reeks van het profiel
G Profiel code van het profiel
H Omschrijving van het profiel
I Referentie zoals voor andere rapporten
J Netto breedte normaal vanuit profielparameters (tenzij andere breedte opgegeven in editor) gecorrigeerd met de 2 correctie factoren
K Bruto breedte vanuit profiel product
L Netto dikte vanuit profiel parameters
M Bruto dikte vanuit profiel product
N Beginhoek volgens ontvouwingsrichting
O Eindhoek
P Positie boven – onder – links - rechts in de kader
Q Boogstraal
R Reeks begin van het profiel dat toekomt aan het begin
S Profiel begin
T Pen begin zichtbaar getekend in editor of niet
U Verstek begin doorlopen – stoppen – verstek- onbepaald
V Penlengte begin volgens berekeningsmethode hierboven
W Reeks einde
X Profiel einde
Y Pen begin einde
Z Verstek einde
AA Penlengte einde
AB DXF sectie schets van het profiel
AC R1B1 correctie rassementmaat 1 zijde 1 begin profiel
AD R1B2 correctie rassementmaat 1 zijde 2 begin profiel
AE R2B1 correctie rassementmaat 2 zijde 1 begin profiel
AF R2B2 correctie rassementmaat 2 zijde 2 begin profiel
AG R1E1 correctie rassementmaat 1 zijde 1 einde profiel
AH R1E2 correctie rassementmaat 1 zijde 2 einde profiel
AI R2E1 correctie rassementmaat 2 zijde 1 einde profiel
AJ R2E2 correctie rassementmaat 2 zijde 2 einde profiel
AK R1-1 rassement maat 1 zijde 1
AL R1-2 rassement maat 1 zijde 2
AM R2-1 rassement maat 2 zijde 1
AN R2-2 rassement maat 2 zijde 2
 

 
 |  History  |