Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Windnorm (3.33 - 1987)


 Bevat de officiële windnorm. Met deze windnorm kan automatisch rekening gehouden worden bij de keuze van de glassoort. Deze officiële windnorm is ingevuld door uw leverancier, of je kan ze hier downloaden.

 Gelieve de gedefinieerde windnorm niet te wijzigen, teneinde problemen bij de berekening te vermijden

  • Code: Bestaat uit 2 delen: code voor de geografische ligging + de hoogte boven de zeespiegel.
  • Omschrijving: Omschrijving ligging. Kan ingegeven worden in 5 verschillende talen. U kan naar de omschrijving in de volgende taal gaan door met de linkermuistoets op de taalcode te klikken.
  • Winddruk: Bevat een cijfer + eigenlijke winddruk in N/m2 voor de betreffende ligging + hoogte
    Het cijfer is het volgnummer van deze winddruk in het scherm
    VULLING, Tab Norm, Windnorm voor het definiëren van een maximum oppervlakte + opvolger voor de betreffende glassoort.

Opmerking:

Op de tekening kan u zien hoe de windnorm voor de betreffende ligging is opgebouwd. De maximum hoogte tot dewelke de winddruk ongewijzigd blijft voor die lgging is telkens op de tekening vermeld. Om de winddruk bij een bepaalde hoogte te kunnen zien, klikt u in het overeenkomstige deel van de schets.

Zie ook: Hoogteberekening glasnorm 


Windnorm in functie van postcode (3.33 - 1987)

Voortaan kan de ligging voor de windnormen automatisch bepaald worden door middel van postcode informatie van de klant.

 
Bij de rubriek ‘Norm’ in ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Technisch’ is de extra instelling ‘Gedrag’ voorzien. Deze instelling dient als standaard waarde voor nieuwe projecten en bezit twee mogelijkheden:
 
 
1. Manueel (oude gedrag)
2. Automatisch (nieuwe gedrag)
 
Via de instelling ‘Gedrag’ van ‘Project – Technisch – Norm’ kan men indien gewenst, dit gedrag per project nog wijzigen:
 

Indien de instelling 'automatisch' wordt gekozen zal voortaan bij het selecteren van de klant aan de hand van de bijhorende postcode gecontroleerd worden of hiervoor een windnorm is gedefinieerd. Indien dit het geval is wordt de postcode overgenomen als ligging voor het project anders blijft de oude ligging waarde behouden.
 
 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland