Gebruikte rapport bestanden tonen


Tijdens het genereren van de rapporten kan voortaan ook het bestand getoond worden dat op dat moment gebruikt wordt (QRF bestand, H / L / T en J bestanden). Deze informatie verschijnt in de statusbalk achter de rapportnaam, verlopen tijd en gebruikt geheugen, op voorwaarde dat JoPPS is opgestart met de commandline parameter –RPTFILES.

U kan deze extra mogelijkheid ook activeren / deactiveren via het instructievenster (op te roepen via CTRL+SPATIE) met de volgende functies:

  • SETRPTFILES(0):     logging gebruikte rapport bestanden uitschakelen
  • SETRPTFILES(1):     logging gebruikte rapport bestanden inschakelen
  • GETRPTFILES:         huidige logging toestand opvragen

Het resultaat van setrptfiles(1)

 

Opmerking: om de bestanden aan te passen kan u in het boodschappen venster dubbelklillen op het bestand. Bewaar altijd aangepaste rapport bestanden in de CUSTOM map!

 
 |  History  |