Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Identieke maatlijnen verbergen (3.38 P3 - 3477)


Per scenario is op de tab ‘Uitteken scenarios’ in ‘Bewerken – Instellingen - Schetsen’ een extra mogelijkheid voorzien om per rubriek (niveau) aan te geven welke maatlijnen men wil behouden of niet:

 

Deze instellingen zijn ook via ‘Uit te schrijven maten’ op de tab ‘Toegangen  – Editor - Scenarios’ in de ‘Administrator’ te beheren.
 
De instelling ‘Identieke maatlijnen’ laat toe om voor elk niveau binnen een scenario te kiezen hoe identieke maatlijnen dienen getoond te worden:

Behouden alle maatlijnen worden getoond (oude gedrag)
Links en onder identieke maatlijnen enkel links en onder tonen
Links en boven identieke maatlijnen enkel links en boven tonen
Rechts en onder identieke maatlijnen enkel rechts en onder tonen
Rechts en boven identieke maatlijnen enkel rechts en boven tonen

Onderstaande screenshots geven het verschil tussen de instelling ‘Behouden’ en ‘Enkel links en onder’ voor identieke maatlijnen op het niveau ‘Kader zichtmaten’ voor het scenario ‘Editor technisch’:

      
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland