Zichtinformatie op rapporten tonen (3.36 - 3162)


Voortaan kan men zichtinformatie tonen op de schetsen van rapporten.
 
Langs ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Technisch’ kan men instellen welke zichtinformatie moet gegenereerd worden: 
 
 
 
Deze standaard instellingen worden automatisch overgenomen bij het aanmaken van een nieuw project en zijn te vinden op de tab ‘Project – Technisch’ en kunnen nog aangepast worden voor het desbetreffende project:
 
 
Bij het aanmaken van een nieuwe groep worden de project waarden overgenomen en kunnen indien noodzakelijk nog gewijzigd worden voor het model in kwestie:
 
 
 
Langs ‘Bewerken – Instellingen – Schetsen – Uitteken scenario’s’ is het mogelijk om de gevraagde zichtinformatie (links, rechts, onder en/of boven) al dan niet te activeren via de vink tonen ‘Zichtinformatie’:
 
 
 
Indien er bijkomende zichtinformatie dient te verschijnen rond de schets is er in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Rapport specifieke parameters’ een extra instelling ‘Ruimte zichtinformatie’ welke toelaat om aan te geven welke ruimte er dient voorzien te worden voor deze extra zichten te tonen:
 
 
 
Onderstaande afbeelding toont een ‘Groep per blad’ uitdraai met bovenzicht informatie volgens de Europese ISO projectie methode:
 
 
 
Rapportering
 
Momenteel is de extra zichtinformatie beschikbaar in de rapporten:

Schetsen,  Deel per blad,  Groep per blad,  CE markering,  U waarden,  U waarden naar Excel,  Estimatie detail,  Calculatie detail,  Offerte,  Offerte schetsen,  Offerte naar Word, Offerte naar Excel, Confirmatie,  Levernota,  Statistiek,  Meetstaat naar Excel, Bestelbon maakdelen
 
Ten behoeve van de rapportering zijn de nieuwe external functies  SHOWVIEWPOINT:  en VIEWPNT:  voorzien om een bitmap/metafile  aan te maken van aanzichten.

SHOWVIEWPOINT: controleert of zichtinformatie gevraagd is

Extra op te geven informatie voor de SHOWVIEWPOINT: functie:

            <Project>       project code
            <Assembly>   groep code
            <Frame>        deel code
            <Scenario>     schets scenario
            <Side>            kant zichtinformatie
                                   1 = links
                                   2 = rechts
                                   3 = onder
                                   4 = boven

VIEWPNT: maakt bitmap/metafile van zichtinformatie

Extra op te geven informatie voor de VIEWPNT: functie:

            <Project>        project code
            <Assembly>    groep code
            <Frame>         deel code
            <Width>         breedte raam schets
            <Height>        hoogte raam schets
            <Size>            ruimte zichtinformatie
            <Side>            kant zichtinformatie
                                   1 = links
                                   2 = rechts
                                   3 = onder
                                   4 = boven
            <Dim>            bematen
                                   0 =  neen
                                   1 = ja
            <Color>          schetsen in kleur
                                   0 = neen
                                   1 = ja
            <Scale>          schaal
            <ColSim>       kleur simulatie
                                   0 = neen
                                   1 = ja
            <Mode>          binnen/buiten zicht
                                   -1 = volgens groep
                                   0 = binnenzicht
                                   1 = buitenzicht
            <Resol>           resolutie (standaard = 120dpi)
            <Scenario>      schets scenario |  History  |