Grafische voorstelling van optimalisatie (3.35 P2 - 3154)


Voortaan kan men de te verzagen profielen uit een lengte grafisch voorstellen op optimalisatie rapport.
 
De rubriek ‘Baar informatie’ in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Rapport specifiek parameters’ laat toe aan de hand van een aantal extra parameters op het ‘Optimalisatie’ rapport een grafische voorstelling te tonen van de stukken die uit een bepaalde lengte dienen verzaagt te worden:
 
 
 
Deze extra ‘Baar informatie’ instellingen kunnen ook langs ‘Toegangen – Rapporten – Specifieke parameters – HTML - Optimalisatie’ in de Administrator aangepast worden.
 
Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van het resultaat:
 
 
 
De kleuren van de baar schets kunnen ingesteld worden via de extra rubriek ‘Baar informatie’ in ‘Bewerken – Instellingen – Schetsen’ op de tab ‘Kleuren/Font’:
 
 
 
Wanneer kleursimulatie is aangevinkt in het scenario zal de normale kleur vervangen worden door de echte kleur van het profiel. Wat over blijft van de baar blijft de ingestelde kleur krijgen in functie van de notie afval of rest.
 
Er is een nieuwe rapport functie BARINFO: voorzien om de baar optimalisatie te visualiseren bij de fields sectie van de QRF:
DSP_BARINFO ="BARINFO:@%DB_PIECE_PRODUCT%;@%DB_PIECE_VARIETY%;@%DB_PIECE_SERIE%;@%DB_PIECE_LOPT%;@%DB_PIECE_OPTITEMNO%;#
                               @%DB_PIECE_WIDE%;@%DB_PIECE_HIGH%;%OPTIMIZATION_BARINFO_WIDTH%;%OPTIMIZATION_BARINFO_HEIGHT%;#
                               %OPTIMIZATION_BARINFO_SIZE%;%OPTIMIZATION_BARINFO_COLOR%;%OPTIMIZATION_BARINFO_SCALE%;#
                               %OPTIMIZATION_BARINFO_VIEWPOINT%;%GLOBAL_OUTLINERESOL%;%OPTIMIZATION_BARINFO_SCENARIO%" DISPLAY AS IMGREF(0,0,0) 
 
@%DB_PIECE_PRODUC% (product code)
@%DB_PIECE_VARIETY% (uitvoering  code)
@%DB_PIECE_SERIE% (bestel code)
@%DB_PIECE_LOPT% (baar lengte)
@%DB_PIECE_OPTITEMNO% (baar item)
@%DB_PIECE_WIDE% (baar breedte)
@%DB_PIECE_HIGH% (baar hoogte)
%OPTIMIZATION_BARINFO_WIDTH% (schets breedte)
%OPTIMIZATION_BARINFO_HEIGHT% (schets hoogte)
%OPTIMIZATION_BARINFO_SIZE% (schets bematen)
%OPTIMIZATION_BARINFO_COLOR% (schets in kleur)
%OPTIMIZATION_BARINFO_SCALE% (schets op schaal)
%OPTIMIZATION_BARINFO_VIEWPOINT% (schets zicht)
%GLOBAL_OUTLINERESOL% (resolutie)
%OPTIMIZATION_BARINFO_SCENARIO% (scenario)
 
 
 
 

 
 |  History  |