Extra rapportering niveaus vleugel en vleugeldeel voorzien (3.35 P3 - 3121)


Rapportering engine is verder uitgebreid met 2 extra niveaus:

slotname_B_VENT query uitgevoerd bij start van niveau vleugel
slotname_E_VENT query uitgevoerd op einde van niveau vleugel
slotname_B_PART query uitgevoerd bij start van niveau vleugeldeel
slotname_E_PART query uitgevoerd op einde van niveau vleugeldeel
 
Waarvoor volgende parameters werden toegevoegd:
 
%VENT_TEXT% code van huidige vleugel
%PART_TEXT% code van huidige vleugeldeel
 
Onderstaande een voorbeeld van de fields definitie in de query ‘ASSEMBLY_PER_PAGE_B_PART’ om de schetsen van de vleugeldelen te rapporteren:
 
fields
  DSP_DRAWSASH      ="BMPSASH:%PROJECT_TEXT%;%ASSEMBLY_TEXT%;%FRAME_TEXT%;%VENT_TEXT%;%PART_TEXT%;#
                      %ASSEMBLY_PER_PAGE_WIDTH%;%ASSEMBLY_PER_PAGE_HEIGHT%;#
                      %ASSEMBLY_PER_PAGE_MEASURES%;%ASSEMBLY_PER_PAGE_OUTLINECOLOR%;%ASSEMBLY_PER_PAGE_SCALE%;;;;;;#
                      %ASSEMBLY_PER_PAGE_VIEWPOINT%;%GLOBAL_OUTLINERESOL%;;%ASSEMBLY_PER_PAGE_SCENARIO%;;%BATCHTYPE%;#
                      %ASSEMBLY_PER_PAGE_REFFRAME%;%ASSEMBLY_PER_PAGE_REFVENT%" DISPLAY AS IMGREF(0,0,0)
  DSP_SCALE         ="SCALE:%PROJECT_TEXT%;%ASSEMBLY_TEXT%;;#
                      %ASSEMBLY_PER_PAGE_WIDTH%;%ASSEMBLY_PER_PAGE_HEIGHT%;#
                      %ASSEMBLY_PER_PAGE_MEASURES%;%ASSEMBLY_PER_PAGE_SCALE%;#
                      %GLOBAL_OUTLINERESOL%;%ASSEMBLY_PER_PAGE_SCENARIO%" DISPLAY AS EXTERNAL
 
 
Het bijhorende layout bestand ‘ASSEMBLY_PER_PAGE_B_PART_DRW’ ziet er als volgt uit:
 
<!--assembly_per_page_b_part_drw-->
<!--Groep/blad: schets--------------------------------------------------------->
<br>
%IF{%ASSEMBLY_PER_PAGE_OUTLINES%,<table width=100% border=0>
<tr valign="top">
  <td><a href="EDITOR:%ASSEMBLYATOM%">%DSP_DRAWSASH%%IF{%ASSEMBLY_PER_PAGE_SCALE%,<br>%DSP_SCALE%,}</a></td>
</tr>
</table>
 
 Deze extra niveaus zijn niet voorzien in de standaard rapportering van JoPPS.
  |  History  |