Opmerking velden rapporteren HTML (3.35 - 3116)


Er is een nieuwe functie %LINE{} voorzien om in de rapportering op eenvoudige wijze een specifieke lijn uit een opmerking veld bestaande uit meerdere lijnen te rapporteren:
 
%LINE{%ASSEMBLYREMARK_TEXT%,3}
 
  eerste argument is het opmerkingsveld 
tweede argument is het lijnnummer van het opmerkingsveld 
 
Bovenstaand voorbeeld zal de derde lijn uit de standaard groep opmerking rapporteren.

 
 |  History  |