Samenvatting U-waarden rapport tonen (3.34,3.35 -3059)


Het HTML rapport U-waarden werd uitgebreid met een samenvatting van U-waarde per raam en U-waarde van het project:

 

Het U-waarden rapport naar Excel werd ook uitgebreid met een extra tab Samenvatting van U-waarde per raam en U-waarde van het project:
 

Voor elk van deze rapporten is een extra instelling ‘Samenvatting’ voorzien om aan te geven of men de samenvatting  al dan niet wil rapporteren.

 
 
Positie informatie toegevoegd op overzicht HTML rapport (vanaf JoPPS 3.35):
 
 

Positie informatie toegevoegd op overzicht EXCEL rapport (vanaf JoPPS 3.35):
 

 
 |  History  |