Batch automatisch openen (3.34 - 3040)


Voortaan is het mogelijk om in JoRPA een batch samen te stellen van projecten die men dan automatisch in JoPPS kan openen vanuit JoRPA.

JoPPS bezit nu al de notie van een ‘JB’ bestand met informatie over de te rekenen projecten in batch en de bijhorende instellingen.

De installatie procedure werd aangepast zodat vanaf nu ook dit bestandstype een associatie krijgt met JoPPS, m.a.w. door te dubbel klikken op een JB bestand wordt dit automatisch geopend in JoPPS. Hiervoor werd het JB formaat voorzien van een extra rubriek ‘General’ met informatie betreffende de gebruiker (=User) en de databank (=Data) waarmee gewerkt dient te worden:

 

Indien deze informatie niet aanwezig is (oudere JB-bestanden) kan deze nieuwe functionaliteit niet werken.
 
Opmerking
 
Het is de bedoeling dat in JoRPA een JB-bestand samengesteld wordt zodat de bijhorende projecten automatisch kunnen geopend worden vanuit JoRPA.
  |  History  |