Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Onderdelen samengesteld profiel (3.34, 3.35, 3.38 - 3026, 3400)


Optimalisatie en bestellen van onderdelen van een samengesteld profiel product.
 
Vanaf JoPPS 3.35 is het eveneens mogelijk om een samengesteld profiel te gebruiken als onderdeel van een samengesteld profiel, en heeft men de keuze om prijzen gedefinieerd bij onderdelen op te tellen bij de prijzen van het samengesteld profiel.
 
De basisgegevens tabel Porfiel product werd voorzien van een extra tab ‘Alternatieve bestelcodes’ waar de gebruiker kan aan duiden uit welke onderdelen een profiel is samengesteld om deze eventueel apart te bestellen in plaats van het complete profiel:

 

Na de berekening krijgen we volgend resultaat op de bestellijst:

 
Door gebruik te maken van afdelingen of via de extra instelling ‘Profielen’ kan de gewenste informatie op de bestelbon getoond/verborgen worden:

 

1. Samengesteld enkel samengesteld profiel tonen
2. Afzonderlijk enkel afzonderlijke profielen tonen
3. Beide                 zowel samengesteld profiel als onderdelen tonen
 
De extra informatie is zoals gebruikelijk ook via script beschikbaar gemaakt:

 
 
De ATTRIB-resultaat tabel is voorzien van een extra veld SPLIT dat aangeeft met welk type van profiel we te maken hebben:
 
  • 0 = normaal profiel
  • -1 = volledig samengesteld profiel
  • -2 = onderdeel samengesteld profiel
De XML-interface werd ook voorzien van deze extra informatie betreffende de samengestelde profielen:
 

LINK    = code samengesteld profiel waartoe onderdeel behoort
SPLIT   = type profiel (0=normaal, -1=volledig, -2=onderdeel)

 
Om de prijzen gedefinieerd bij onderdelen in rekening te brengen bij het samengesteld profiel moet in Profiel product de optie ‘Standaard lengte voor prijsberekeninggeactiveerd te worden:
 
 
 

De optie ‘Lengte gebruiken voor optimalisatie’ moet gedeactiveerd worden bij de onderdelen zodat deze de bestellengtes volgen van het samengesteld profiel.

 

Om een meer gedetailleerde berekening te krijgen dient men voor de onderdelen ook ‘Profiel parameter’ records aan te maken met de benodigde gegevens, zoals het gewicht, oppervlak 1 en/of oppervlak 2.

Indien het gewicht, oppervlak 1 en oppervlak 2 van het samengestelde profiel niet worden ingevuld zal JoPPS zelf de som maken van deze parameters aan de hand van de waarden opgegeven bij de onderdelen.

Wanneer er wel een gewicht, oppervlak1 en/of oppervlak2 werden opgegeven bij het samengestelde profiel dan zal dit mee in rekening gebracht worden.

Nemen we als voorbeeld profiel A dat is samengesteld uit profielen B en C

gewicht profiel B = 1kg/lm prijs onderdeel B in functie van 1kg/lm
gewicht profiel C = 2kg/lm prijs onderdeel C in functie van 2kg/lm
gewicht profiel A = 3kg/lm prijs profiel A in functie van 6kg/lm 
 
 

Gewicht en oppervlaktes tonen samengesteld profiel (3.38, 3.38 P1 - 3400)

Voortaan toont JoPPS in Profiel parameter het totale gewicht en de totale anodisatie- en lakoppervlakte voor een samengesteld profiel.

Bij de Tab ‘Geometrie’ in de Profiel parameter tabel zijn 3 extra informatie velden voorzien om deze totalen te tonen:
 
 
Oppervlak 1 het totaal te anodiseren oppervlak per meter profiel
Oppervlak 2 het totaal te lakken oppervlak per meter profiel
Gewicht         het totaal gewicht per meter profiel
 
Als het profiel geen onderdelen bevat, zal deze informatie identiek zijn aan de waarde van het profiel zelf.
 

Om het openen van de Profiel parameters dialoog te versnellen werden caches toegevoegd voor het berekende gewicht en/of oppervlaktes.

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in ofwel Profiel product of Profiel parameters kunnen deze waarden niet up-to-date zijn voor het desbetreffende record! Gebruik de “refresh” knop in de navigatie balk om deze velden te actualiseren.

 
 
 

 

  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland