Omschrijving (Tag) 'eigen' rapporten in verschillende talen (3.32 P2 - 2952)


Voortaan is het mogelijk een omschrijving of naam van eigen rapporten in verschillende talen te tonen in de de gebruikers interface.
 
Voordien kon slechts één omschrijving opgegeven worden voor een <eigen rapport> slot in het JOPPS.INI bestand ongeacht de taal van de gebruiker:
 
[REPORT_38]
Used=1
Tag=Versterkingen
OutputType=0
ReportType=001
[REPORT_39]
Used=1
Tag=Optimalisatie
CanBatch=1
OutputType=3
ReportType=001
 
Dit geeft volgend resultaat:
 

 
Om de omschrijving van het eigen rapport met de taal van de gebruiker te laten meegaan werd voorzien dat er een tag per taal kan opgegeven worden. <Tag1> is eerste taal, <Tag2> de tweede taal en zo verder. Indien deze tags niet voorzien zijn blijft het oude systeem in werking :

[REPORT_38]
Used=1
Tag1=Versterkingen
Tag2=Renforts
OutputType=0
ReportType=001
[REPORT_39]
Used=1
Tag1=Optimalisatie
Tag2=Optimisation  
CanBatch=1
OutputType=3
ReportType=001

Dit geeft volgend resultaat:


 


  |  History  |