Rapporteren informatie PART tabel (3.32 P1, 3.35 P1 - 2942)


Voortaan is het mogelijk om informatie uit PART tabel eenvoudig te kunnen opvragen en tonen  op rapporten. 

Extra interne rapport functie “CFVALUE:” voorzien om op een eenvoudige manier de waarde van bepaalde velden uit de resultaten tabel PART te kunnen opvragen in een rapport.

Vanaf JoPPS 3.35 P1 zijn er extra argumenten beschiukbaar om op type, afdeling, volgnummer en routing van profielen, vullingen, kaders of vleugels te filteren.

Deze interne functie heeft volgende syntax :

CFVALUE:<Project>;<Groep>;<Deel>;<Veld>;<Filter><Formaat>[;<Type>[;<Afdeling>[;<Volgnummer>[;<Route>]]]]
 
<Project> project code
<Groep> groep code
<Deel> deel code
<Veld>
 1 = licht toetreding factor
 2 = zon toetreding factor
 3 = oppervlak
 4 = oppervlak 1
 5 = oppervlak 2
 6 = 1x breedte + 1x hoogte
 7 = 2x hoogte
 8 = 2x breedte + 1x hoogte
 9 = breedte
10 = hoogte
11 = omtrek
12 = 1x breedte + 2x hoogte
13 = 2x breedte
14 = totaal gewicht
15 = kader gewicht
16 = glas gewicht
17 = profiel oppervlak 1
18 = profiel oppervlak 2
19 = profiel oppervlak 1+2
<Filter> filter
201 = project informatie
202 = groep informatie
203 = kader deel informatie (standaard indien niet opgegeven)
204 = kader profiel informatie
205 = kader opening informatie
207 = vleugel deel informatie
208 = vleugel profiel informatie
209 = vleugel opening informatie
401 = kader model informatie
402 = vleugel model informatie
<Formaat> nauwkeurigheid (standaard 2 cijfers na de komma)
<Type> profiel, vulling, kader of vleugel type (indien niet opgegeven = alles)
0..25 = profiel functie uit PROFIEL PARAMETER (0=profiel, …)
0..6 = vulling functie uit VULLING (…, 1=glas, …)
0..1 = kader functie (0=maken, 1=kopen)
0..17 = vleugel functie (0=vast, …)
<Afdeling> profiel, vulling, kader of vleugel afdeling (indien niet opgegeven = alles)
<Volgnummer> profiel, vulling, kader of vleugel volgnummer (indien niet opgegeven = alles)
<Route>  profiel, vulling, kader of vleugel route (indien niet opgegeven = alles)
0 = gemonteerd
1 = afzonderlijk
2 = rechtstreeks
3 = aangekocht
4 = toebehoren
5 = leveren
 
De inhoud van de velden is afhankelijk van de gebruikte filter. De oppervlakte zal een andere betekenis hebben bij kader/vleugel deel dan kader/vleugel opening.
 
Een voorbeeld van het gebruik van deze nieuwe functie in bijvoorbeeld een offerte QRF om het gewicht van een groep op te vragen zou er als volgt kunnen uitzien :
 
DSP_WEIGHT_ASSEMBLY="CFVALUE:@@%DB_OFFER_PROJECT%;@@%DB_OFFER_ASSEMBLY%;;14;203" DISPLAY AS EXTERNAL
 
Hierbij stelt “14” het totale gewicht voor (profielen, beslag en glas) en “203” geeft aan dat het een kader model betreft. Het veld %DSP_WEIGHT_ASSEMBLY% kan dan gebruikt worden in het de bijhorende rapport layout bestanden.
 
Om de totale zichtbare oppervlakte van de vullingen op te vragen in een groep gaat men als volgt te werk, waarbij “5” de zichtbare oppervlakte is en “205,209” aangeeft dat het over kader/vleugel openingen gaat en de laatste “3” verwijst naar het formaat zijnde 3 cijfers na de komma :
 
DSP_VISIBLEAREA_ASSEMBLY="CFVALUE:@@%DB_OFFER_PROJECT%;@@%DB_OFFER_ASSEMBLY%;;5;205,209;3" DISPLAY AS EXTERNAL
 
Naar analogie werden de interne functies “UVALUEEXISTS:” en “UVALUE:” voorzien van een extra argument om niet alleen de U-waarde van het raam zelf op te vragen maar ook eventueel de individuele waarden voor profielen, vullingen en randeffect.
 
UVALUE:<Project>;<Groep>;<Deel>;<Filter>;<Formaat>
 
<Project> project code
<Groep> groep code
<Deel> deel code
<Filter> informatie type
       0 = raam
       1 = profielen
               2 = vullingen
               3 = randeffecten
<Formaat> nauwkeurigheid (standaard 2 cijfers na de komma)
 
Onderstaande functie vraagt de U-waarde op van de profielen in het raam op een nauwkeurigheid van 5 cijfers na de komma :
 
DSP_UVALUE_ASSEMBLY="UVALUE:@@%DB_OFFER_PROJECT%;@@%DB_OFFER_ASSEMBLY%;;1;5" DISPLAY AS EXTERNAL
 
UVALUEEXISTS:<Project>;<Groep>;<Deel>;<Tonen>;<Filter>
 
<Project> project code
<Groep> groep code
<Deel> deel code
<Show> toon waarde (via instelling offerte)
  0 = neen
  1 = ja
<Filter> informatie type
          0 = raam
  1 = profielen
  2 = vullingen
  3 = randeffecten
  

 
 |  History  |