Niveau instellen bij teksten voor extra items (3.30 - 2804)


Voortaan kan men het niveau instellen voor standaard teksten om bij Extra items te gebruiken . Zo kan men bij het invoeren van de standaard teksten aangeven op welk niveau (Project of Groep) de standaard teksten automatisch moeten worden aangemaakt.

Bij “Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Teksten” werd de extra kolom 'Niveau' voorzien met als doelstelling een extra item standaard aan een project of groep te kunnen hangen:

 
 
De gebruiker kan kiezen tussen de volgende 3 opties:
 
1. Onbekend (het extra item is manueel op te pikken via de selectie knop of de F2 functietoets ongeacht het niveau)
2. Project (het extra item wordt standaard toegevoegd aan het project wanneer een nieuw project wordt aangemaakt)
3. Groep (het extra item wordt standaard toegevoegd aan de groep wanneer een nieuwe groep wordt aangemaakt)
 
Initieel zullen alle bestaande teksten het niveau “Onbekend” hebben en op elke niveau kunnen opgepikt worden. Wanneer het niveau gewijzigd wordt naar “Project” of “Groep” zal de tekst niet meer opgepikt kunnen worden door de gebruiker, maar worden deze teksten standaard toegevoegd bij het aanmaken van een nieuw project of nieuwe groep. 
 
  |  History  |