Batch rekenen met filters (3.29 - 2769)


Momenteel is het alleen mogelijk om te rekenen in batch op basis van het batchtype, waarbij volledige delen of gebogen profielen worden uitgesloten. Voortaan kan men bijkomende criteria opgeven bij het rekenen in batch. Op basis van deze criteria kunnen profielen al dan niet worden uitgesloten uit de berekende resultaten.

De dialoog ‘Batch rekenen’ werd uitgebreid met extra instellingen om filters te definiëren:

 

Men kan profielen, beslag, rubbers, glas, panelen en/of afwerkingen uitsluiten op basis van afdeling(en), volgnummer(s), uitvoeringen), lengtes en zaaghoeken.

Voorwaarden voor afdelingen, volgummers en uitvoeringen:

  • Uitgezonderd afdelingen
  • Enkel afdelingen

Voorwaarden voor lengtes zijn :

  • Binnen minimum en maximum grens (grenzen inclusief)
  • Buiten minimum en maximum grens (grenzen exclusief)

Voorwaarden voor hoeken zijn :

  • Binnen van en tot grens (grenzen inclusief)
  • Buiten van en tot grens (grenzen exclusief)
  • Enkel van en tot grens

Wanneer een batch de eerste maal wordt samengesteld, t.t.z. er wordt geen batch bestand opgeladen, zal de standaard batch filter worden toegepast die in de toegang (= gebruiker op databank)  is gedefinieerd. Dit wordt getoond in de dialoog ‘Batch rekenen’ op de tab ‘Filters’. De gebruiker kan nog steeds de voorwaarden wijzigen, waarna de filter naar ‘Aangepast’ wordt gezet. Men kan in de selectie box altijd terugkeren naar één van de 5 voorgedefinieerde filters.

In ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten’ werd een extra tab ‘Batch’ voorzien waar de gebruiker de mogelijkheid heeft om 5 verschillende settings van voorwaarden, (Filters), in te stellen :

 

De gebruiker kan een filter als standaard instellen, in het vb. Filter 3, zodat bij het rekenen van de batch deze filter automatisch zal worden geselecteerd.

In de rubriek ‘Specifieke berekeningswijzen’ kan de gebruiker eveneens instellen met welk voorwaarden, (Filter), in batch dient gerekend te worden:

 

Indien de gerekende batch (één of meerder projecten) wordt bewaard als ‘JB’ bestand worden ook de specifieke batch voorwaarden mee opgeslagen in het bestand. Later bij het opnieuw opladen van het ‘JB’ bestand zullen deze voorwaarden dan opnieuw gebruikt worden ipv. de standaard instellingen.


Batch filter voor kaders en vleugels (3.31 - 2870)

Vanaf versie JoPPS 3.31 zijn batch filters ook voor kaders & vleugels voorzien. In de dialoog ‘Batch rekenen’ werd de tab ‘Filters’ verder uitgebreid met instellingen om ook kaders en/of vleugels te kunnen uitsluiten op basis van:
 

  • afdeling(en)
  • volgnummer(s)
  • uitvoering(en)
Mogelijke voorwaarden voor afdelingen, volgummers en uitvoeringen zijn: Uitgezonderd en Enkel.
 
 |  History  |