Meerdere plinten tegelijk plaatsen (3.34 - 2633)


Voortaan kan men bij het plaatsen van een plint in de editor het aantal plinten opgeven. De editorfunctie “Plint toevoegen” werd daarvoor voorzien van een extra veld “Aantal”,. standaard “1x” (= oude gedrag).
 
De gebruiker kan via dit veld het aantal te plaatsen plinten opgeven:


 
In functie van de afmetingen van de opening, de breedte van de plint en de toe te passen overlap, wordt gecontroleerd of het opgegeven aantal wel mogelijk is. De overlap van de plint met een andere profiel is aanpasbaar, de overlap tussen de plinten onderling wordt toegepast volgens de opgegeven waarde in de COMBINATIE tabel.
 
 |  History  |