Estimatie Overzicht


Estimatie detail geeft per project aan hoe JoPPS op basis van de aankoopprijs / verkoopprijs van de verschillende modelonderdelen tot de gerekende verkoopprijs van het project gekomen is.

Alle items en (model)onderdelen zoals profielen, glas, afwerkingen etc. zijn gesorteerd volgens hun prijsblokcode, waarbij per prijsblok een overzicht gegeven wordt van de manier waarop de verkoopprijs van de respectievelijke onderdelen gerekend werd, steeds vertrekkend vanaf hun gedefinieerde aankoopprijs / verkoopprijs.

Estimatie detail toont voor de verschillende onderdelen eveneens het aantal aangerekende tijdseenheden en de prijsparameters die voor Tijd 1 / Tijd 2 in hun respectievelijke prijsblokken gedefinieerd zijn.

 

Estimatie Overzicht bevat per prijsblok voor alle items en (model)onderdelen dezelfde prijsberekeningsinformatie als Estimatie detail.

Waar op Estimatie detail deze informatie wordt weergegeven per model wordt hier deze prijsinformatie weergegeven voor het totale project. Bovendien wordt in de kolommen Verlies, Leverancierskorting, Coëfficiënt uitvoering en Marge, Prijs en onderaan bij de totalen telkens bijkomend aangegeven met welk percentage de basisaankoopprijs wordt verhoogd / verlaagd.
 |  History  |