Calculatie overzicht (3.24, 3.25 3.33 - 2409, 2323, 2955)


Op Calculatie overzicht kan u zien en controleren hoeveel het gerekende project u effectief kost aan materiaal en aan werktijden.
Calculatie overzicht geeft per type profiel, beslag, rubber, glas, afwerking (en eventueel bewerkingen) aan met welke prijsblokken en op basis van welke aankoopprijzen ze gerekend worden + het aantal gedefinieerde tijdseenheden.
Per groep van onderdelen (profielen, beslag, rubbers, glas, afwerking) wordt een algemeen totaal en een totaal per prijsblok gemaakt.
Calculatie Detail geeft u dit overzicht per model, Calculatie Overzicht geeft u dezelfde informatie, maar voor het ganse berekende project:
 
 

Calculatie overzicht bevat voor de profielen, beslag, rubbers etc. van het project.. dezelfde informatie zoals beschreven voor Calculatie Detail


(Meer)prijzen modellen tonen (3.24 + 3.25 - 2409)

Zoals u weet kan u naast prijzen voor de modelonderdelen ook prijzen (of meerprijzen) en tijden definiëren voor het model zelf. U doet dit in de basisgegevens via de tabellen PRIJS PARAMETERS, PRIJS STANDAARD of PRIJS TARIEF of bij het model in het project zelf via de Editor functie ‘Kaderdeel wijzigen’. Om de controle van de prijsberekening nog te verbeteren verschijnen voortaan de (meer)prijzen en tijden die u op één van deze manieren voor een model heeft gedefinieerd mee op de rapporten Calculatie Overzicht en Calculatie Detail. Beide rapporten zijn hiervoor uitgebreid met de rubriek ‘Kader/Vleugels':

Rapport Calculatie Overzicht:

 

Rapport Calculatie detail:


Uitbreiding informatie herkomst onderdelen (3.24 + 3.25 - 2323)

In de calculatierapporten is een hyperlink voorzien naar de basisgegevens:

  • In de kolom ‘Link’ die de informatie bevat betreffende de herkomst van de profielen, beslag, vullingen, afwerkingen en bewerkingen.
  • In de kolom ‘Prijs’ van de rubriek Kaders/Vleugels indien voor het model een prijs is gedefinieerd in de basisgegevens PRIJS PARAMETERS, PRIJS STANDAARD of PRIJS TARIEF.

 


Hoeveelheden extra’s op calculatie rapporten (3.33 - 2955)

Hoeveelheden tonen in plaats van aantallen indien mogelijk voor project en groep extra’s en handelingen op calculatie rapporten.

Calculatie overzicht rapport :

 

Calculatie detail rapport :
 |  History  |