Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Technische kleuren definiëren voor beslagsets (3.24, 3.25 - 2357)


Zoals u weet kan u in de basisgegevens een technische kleur definiëren voor profielen, beslag, vullingen en afwerkingen. Via de rapporspecifieke parameter ‘Markeren toepassen voor’ kan deze technische kleur dan getoond worden op de rapporten Schetsen, Deel per blad, Groep per blad en Calculatie Detail.
Voor wat het beslag betreft kon u deze technische kleur enkel definiëren voor de verschillende beslagproducten. Voortaan kan u ook een technische kleur definiëren voor de beslagset waartoe de beslagproducten behoren. Doe als volgt:

  • Selecteer in het basisgegevens scherm ‘Beslagset’ de set waarvoor u een technische kleur wenst te definiëren:

 

  • Ga naar ‘Wijzig’ mode en klik de toegevoegde knop ‘Wijzig’. De kleurendialoog verschijnt.
  • Selecteer de gewenste technische kleur en klik OK, de geselecteerde kleur verschijnt in het vakje links van de ‘Wijzig’ knop.
  • Klik de Ok knop onderaan om te bevstigen. De technische kleur is gedefinieerd voor de beslagset in kwestie en kan gevisualiseerd worden in de Editor schetsen en de rapporten Schetsen, Deel per blad, Groep per blad en Calculatie Detail.
 
 

Opmerking

Standaard is deze kleur voor alle beslagsets zwart, wat betekent dat er geen technische kleur is gedefinieerd.

 

U kan zelf kiezen of op de rapporten in kwestie voor de beslagonderdelen van de set de technsiche kleur van de beslagset of de technische kleur van elk van de beslagonderdelen van de set wordt getoond. Onder Bewerken / Instellingen / Resultaten / Globale parameters werd hiervoor de extra instelling ‘Technische kleur beslagset overnemen’ toegevoegd:

 

Deze extra instelling ‘Technische kleur beslagset overnemen’ bestaat uit 2 mogelijke opties om het kleurgedrag te bepalen, zijnde de optie ‘Ongeacht technische kleur onderdeel’ en de optie ‘Enkel indien onderdeel geen technische kleur’. Klik in het veld om de gewenste optie / het gewenste kleurgedrag te definiëren:

  • Ongeacht technische kleur onderdeel: alle onderdelen van de beslagset worden getoond met de technische kleur van de beslagset waartoe ze behoren, ongeacht de technische kleuren die voor elk van de onderdelen egdefinieerd zijn.
  • Enkel indien onderdeel geen technische kleur: enkel de onderdelen van de beslagset die geen eigen technische kleur hebben worden getoond in de technische kleur van de beslagset, de onderdelen met een eigen technische kleur worden getoond met deze eigen kleur en niet met de kleur van de beslagset waartoe ze behoren. |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland