Project, Tab Extra items


U kan voor het project extra items definiëren, waarvoor u zelf de prijs bepaalt. Doe als volgt: 

  

 • Omschrijving: vul de omschrijving in (vrije tekst, max. 100 lang)
 • Prijs: vul de gewenste ‘basisprijs’ in voor het extra item. Via de opties van het veld ‘Eenheid’ bepaalt u hoe deze ingevulde prijs berekend wordt:
 • Eenheid:
  • 1. Prijs: de ingevulde prijs is ook de berekende prijs. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt dan ook 1x
  • 2. Groep: voor de prijsberekening wordt de ingevulde prijs vermenigvuldigd met het aantal groepen waaruit het project bestaat, rekening houdend met het aantal identieke groepen.
   In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt het aantal waarmee de ingevulde prijs standaard vermenigvuldigd wordt. Indien gewenst kan u deze default hoeveelheid wijzigen. De ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met het door u ingegeven aantal.
  • 3. Deel: voor de prijsberekening wordt de ingevulde prijs vermenigvuldigd met het aantal verschillende kaderdelen (modellen) waaruit het project bestaat, rekening houdend met het aantal identieke groepen. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt het aantal waarmee de ingegeven prijs standaard zal vermenigvuldigd worden. Indien gewenst kan u deze default hoeveelheid wijzigen. De ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met het door u ingegeven aantal.
  • 4. 1B+2H: voor de prijsberekening wordt de ingegeven prijs beschouwd als een prijs per lopende meter, waarbij voor het aantal lopende meter 1 maal de breedte en 2 maal de hoogte genomen wordt van alle kaderdelen van het project, rekening houdend met het aantal identieke stuks per groep. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt de totale berekende lengte. Indien gewenst kan u deze berekende lengte wijzigen, de ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met de door u ingegeven lengte.
  • 5. Omtrek: voor de prijsberekening wordt de ingegeven prijs beschouwd als een prijs per lopende meter, waarbij voor het aantal lopende meter de totale omtrek genomen wordt van alle kaderdelen van het project, rekening houdend met het aantal identieke stuks per groep. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt de totale berekende lengte. Indien gewenst kan u deze berekende lengte wijzigen, de ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met de door u ingegeven lengte.
  • 6. Oppervlak: voor de prijsberekening wordt de ingegeven prijs beschouwd als een prijs per m², waarbij voor het aantal m² de totale oppervlakte genomen wordt van alle kaderdelen van het project, rekening houdend met het aantal identieke stuks per groep. In het veld ‘Hoeveelheid’ verschijnt de totale berekende oppervlakte. Indien gewenst kan u deze berekende oppervlakte wijzigen, de ingegeven prijs zal dan vermenigvuldigd worden met de door u ingegeven oppervlakte.
  • 7. Breedte
  • 8. Hoogte
  • 9. 2H
  • 10. 1B+1H
  • 11. 2B
  • 12. 2B+1H
  • 13. Prijsoppervlak: glasoppervlakte om prijs te bepalen (voeger ‘Glas’)
  • 14. Oppervlak1
  • 15. Oppervlak2
  • 16. Oppervlak1+2
  • 17. Glasoppervlak: reële glasoppervlakte (nieuwe mogelijkheid)

    
 • Info: via de Info bepaalt u of de extra items en hun verkoopprijs al dan niet afzonderlijk op de offerte verschijnen:
  • Inbegrepen en Prijs: de extra items verschijnen niet afzonderlijk op de offerte, hun verkoopprijs wordt proportioneel verdeeld over de verschillende groepen van het project
  • Aanrekenen: de extra items en hun verkoopprijs verschijnen afzonderlijk op de offerte onder ‘Extra’s’.
  • Optie: de extra items en hun verkoopprijs verschijnen afzonderlijk op de offerte als optie na de totale som van het project.
  • Uitschrijven en Vermelden: de extra items verschijnen afzonderlijk op de offerte onder ‘Extra’s’, zonder vermelding van hun verkoopprijs. De verkoopprijs wordt proportioneel verdeeld over de verschillende groepen van het project.
  • Supplement: is bedoeld om items bij een bepaalde groep in optie te plaatsen. Vermits deze extra items niet tot een specifieke groep behoren mag u deze Info hier ook niet gebruiken! 
    
 • Prijsblok: Definieer een prijsblok voor de extra items indien gewenst. De prijs zal verhoogd / verlaagd worden conform de parameters van de gekozen prijsblok.
   

Via extra items op groeps- of op projectniveau kunnen vanaf nu extra’s voor het lakken van profielen en extra’s voor glas gerekend worden.

In het veld ‘Eenheid’ werden hiervoor de volgende opties toegevoegd: 

Glas: voor het rekenen van supplementen voor glas.  

De ingevulde prijs is een m² prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende glasoppervlakte van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor de berekening wordt de oppervlakte genomen zoals voor de prijsberekening van het glas in kwestie bepaald. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ deze gerekende glasoppervlakte vervangen door een andere aan te rekenen oppervlakte. 

Oppervlak1 / Oppervlak 2 / Oppervlak1+2: voor het rekenen van supplementen voor het lakken van profielen, waarbij 

 • Oppervlak1: de ingevulde prijs is een prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende profieloppervlakte van alle profielen van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor deze berekening wordt oppervlakte 1 genomen zoals voor elk profiel gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters. Profielen waarvoor in Gegevens.Profiel.Parameters geen oppervlak 1 gedefinieerd is, worden dus niet meegenomen in de berekening. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ ook zelf een andere aan te rekenen oppervlakte definiëren.
   gebruik deze optie indien het een meerpijs betreft voor het lakken van binnenkant of buitenkant.

   

 • Oppervlak2: de ingevulde prijs is een m² prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende profieloppervlakte van alle profielen van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor deze berekening wordt oppervlakte 2 genomen zoals voor elk profiel gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters. Profielen waarvoor in Gegevens.Profiel.Parameters geen oppervlak 2 gedefinieerd is, worden dus niet meegenomen in de berekening. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ ook zelf een andere aan te rekenen oppervlakte definiëren.
   gebruik deze optie indien het een meerpijs betreft voor het lakken van
  binnenkant of buitenkant.
   

 • Oppervlak1+2: de ingevulde prijs is een m² prijs die standaard wordt vermenigvuldigd met de gerekende profieloppervlaktes van alle profielen van de groep / van het project, rekening houdend met het aantal identieke groepen. Als basis voor deze berekening wordt de som van oppervlakte 1 en oppervlakte 2 genomen zoals voor elk profiel gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters. Profielen waarvoor in Gegevens.Profiel.Parameters geen oppervlak 1 en/of 2 gedefinieerd is, worden dus niet (of slechts deels) meegenomen in de berekening. Indien gewenst, kan u in het veld ‘Hoeveelheid’ ook zelf een andere aan te rekenen oppervlakte definiëren.
   Gebruik deze optie indien het een meerpijs betreft voor het lakken van binnenkant en buitenkant.

   Bij de opties Oppervlak 1 / Oppervlak 2 / Oppervlak 1+2 verschijnen de gerekende profieloppervlaktes pas in het veld ‘Hoeveelheid’ nadat de groep / het project gerekend werd.

 


 
 |  History  |