Optimalisatie van losse stukken en reststukken


Indien gewenst kan u losse profielen of reststukken uit voorraad mee optimaliseren. Selecteer op projectniveau de tab ‘Reststukken’

Definieer de losse profielen / de reststukken uit voorrraad die u mee wil gebruiken:

  • Aantal: aantal identieke stuks.
  • Product: bestelcode van het profiel. Klik eventueel --- om het profiel in kwestie te selecteren in Profiel.Product.
  • Lengte: de restlengte.
    Let op: deze restlengte mag niet langer zijn dan de bruikbare lengte minus het zaagbladverlies zoals voor het profiel in kwestie gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Produkt.
  • Uitvoering + kleurgedrag: Standaard profielkleur en het standaard kleurgedrag zijn ingevuld, wijzig ze indien gewenst.
    Let op: de te definiëren uitvoering moet de "bestellen als" kleur zijn! Druk Ctrl+Q voor een overzicht van de kleuren waarin het profiel in kwestie kan besteld worden en klik de bestelkleur van het reststuk in kwestie.   

Alle profielen die hier gedefinieerd zijn worden als eerste (vóór de volle lengtes) meegenomen bij de optimalisatie, al dan niet rekening houdend met de gedefinieerde minimum restlengte (zie eerder).

Het volledige beheer van reststukken kan via de optionele module Reststukkenbeheer

 
 |  History  |