Extra regels karren en vakken (3.00 - 1662)


Vanaf JoPPS 3.00 zijn extra regels beschikbaar voor het invullen karren en vakken om profielen te verdelen over 3 karren (max. 3 profielen per vak):

kar 1 : kader profielen (buitenkaders en stijlen)
kar 2 : vleugelprofielen (vleugelkaders en posten)
kar 3 : alle andere profielen

Volgorde van de profielen is eveneens belangrijk :

 • kaders: eerst buitenkaders (links, rechts, boven) dan buitenkaders (onder) dan pas stijlen in kader
 • vleugels: eerst vleugels (onder, boven, scharnierzijde) dan vleugels (krukzijde) dan pas posten in vleugel

De definitie van de verdelingsregels werd voorzien van extra ‘Profiel selectie criteria’, namelijk ‘Profiel functie’ en ‘Profiel positie’ :

Met ‘Profiel type’ specifieren we de profiel functie voor het profiel gebruikt in de model definitie en heeft dus als mogelijkheden:

 • Niet van toepassing
 • B(uitenkader
 • T(stijl)
 • F(iktieve)
 • A(lgemeen)
 • S(egment)
 • V(leugelkader)
 • P(ost)
 • O(orsprong)
 • K(ruk)
 • M(akelaar)
 • R(elatief)
 • I(ntern)
 • D(ilatatie)

Met ‘Profiel positie’ bedoelen we de positie van het profiel in een kader- of vleugeldeel, namelijk:

 • Niet van toepassing
 • Onbekend
 • Horizontaal
 • Vertikaal
 • Onder
 • Boven
 • Links
 • Rechts
 • Kruk
 • Scharnier

Bij de definitie van de verdeling van de profielen over de vakken is er eveneens een extra instelling voorzien die toelaat om een voorkeur vak op te geven (waarbij 0 betekent geen voorkeur en dus het oude gedrag). Indien we bijvoorbeeld voor een bepaalde regel als voorkeur vak 2 opgeven bedoelen we hiermee de relatieve positie van het vak t.o.v. het huidige vak.

Bovenstaande screenshot is een voorbeeld van een regel waarmee we het onderste profiel van een buitenkader steeds in het tweede vak van alle vakken voorzien voor de profielen van deze kader willen plaatsen.

Verdelingsregels waarbij een voorkeur vak is opgegeven en naar dezelfde kar en rij verwijzen horen eigenlijk samen en vormen impliciet een set van regels. Alle profielen die door een regel aan een vak worden toegewezen welk vol is (max. aantal profielen overschreden) worden dan automatisch toegekend aan het vak volgend op het hoogste voorkeur vak binnen deze set van regels.

Onderstaande screenshot geeft een voorbeeeld van verdelingsregels :

 

De bedoeling van deze regels is:

 • profielen links, rechts of boven gepositioneerd in een buitenkader en van het type B worden toegewezen aan kar K en in het eerste vak geplaatst
 • profielen onder gepositioneerd in een buitenkader en van het type B worden toegewezen aan kar K en in het tweede vak geplaatst
 • profielen van het type T in een buitenkader worden toegewezen aan kar K en ook in het tweede vak geplaatst
 • horizontale profielen in een vleugelkader en van het type V worden toegewezen aan kar V en in het eerste vak geplaatst
 • profielen aan de scharnierzijde in een vleugelkader en van het type V worden toegewezen aan kar V en eveneens in het eerste vak geplaatst
 • profielen aan de krukzijde in een vleugelkader en van het type V worden toegewezen aan kar V en in het tweede vak geplaatst
 • profielen van het type P in een vleugelkader worden toegewezen aan kar V en ook in het tweede vak geplaatst
 • alle andere profielen worden toegewezen aan kar A en in opeenvolgende vakken geplaatst (er is geen vak voorkeur opgegeven)

De optie ‘Vak voorkeur’ werkt enkel in combinatie met de mogelijkheid ‘Groeperen profielen per kader’
 
 |  History  |