Klant / leverancier gegevens invoeren (3.35 - 3128) - Bouwheer bij klantfiche (3.35 - 3128)


 Alvorens een project te kunnen aanmaken en berekenen, moeten de verschillende klanten, prospecten en leveranciers gecodeerd en gedefinieerd zijn in GEGEVENS.Klant / Leverancier.
 

 • Selecteer de optie Klant/Leverancier in het GEGEVENS menu of klik het overeenkomstige icoon  in de GEGEVENS werkbalk. Het klantenscherm, met de laatst geselecteerde of laatst gedefinieerde klant / leverancier, verschijnt:
 
 
 • Ga naar Invoegen mode via + onderaan in de werkbalk of via de functietoetsen Shift+F3 (indien de gegevens van de klant op het scherm moeten gekopieerd worden voor de nieuwe klant) of Alt+F3 (indien u wil vertrekken van een leeg scherm). Het scherm gaat van Bladeren mode naar Invoegen mode, de werkbalk onderaan is gewijzigd, de gegevens van de bestaande klant zijn gekopieerd (of het scherm is leeggemaakt):

 • Codeer de nieuwe klant / leverancier, maximum 32 karakters, letters en/of cijfers. Vul in het veld ‘Naam’ de bijhorende firmanaam in. 
 • Kies het offertetype dat u standaard wenst te gebruiken voor deze klant.
  Open de box en klik één van de 5 gedefinieerde offertetypes.
  U kan zelf bepalen hoe elk van deze 5 offertetypes eruit ziet. 
 • Kies de taal waarin de offertes voor deze klant moeten opgemaakt worden, ongeacht de gebruikerstaal. Open de box en klik de gewenste offertetaal
 • Definieer een routenummer indien gewenst, voor het opmaken van een routeplanning in functie van de locatie van de klant.
 • Definieer het adres van de klant / leverancier in kwestie. Dit adres verschijnt in de hoofding van offertes, bestelbonnen,...
  Indien gewenst kan u voor uw eigen informatie ook het postbusadres ingeven, dit postbusadres komt niet naar buiten op offerte, bestelbonnen,...
 • Onder de tabs Contact 1, Contact 2 en Contact 3 kan u tot 3 verschillende contactpersonen ingeven (naam, telGSM, fax en e-mail).
  De contactpersoon ingegeven in de tab Contact 1 verschijnt in de hoofding van offertes, bestelbonnen etc. De andere 2 kan u toevoegen voor uw eigen informatie, ze komen niet naar buiten
 • Klik de tab ‘Prijs’ om de standaard prijsgegevens voor de betreffende klant te definiëren:

 • Definieer of wijzig de standaard prijsgegevens:
  • Prijsgroep: standaard A, wat betekent dat voor deze klant de prijsblokken behorend tot prijsgroep A gebruikt worden bij de prijsberekening. Gedetailleerde informatie over het gebruik van prijsblokken vindt u in het hoofdstuk Prijsberekening...
   ~
   Coëfficiënten: per klant kunnen tot 3 verschillende coëfficiënten gedefinieerd worden. Coëfficiënten verschillend van 1 verhogen of verlagen de berekende verkoopprijs op de offerte.
   Voorbeeld: coëfficiënt 1.1: op de offertes voor deze klant wordt de berekende verkoopprijs verhoogd met 10%. De eerste coëfficiënt is een interne, de prijsaanpassing is niet zichtbaar voor de klant. Coëfficiënten 2 en 3 kunnen naar keuze zichtbaar of onzichtbaar gebruikt worden (in te stellen in Bewerken, Instellingen, tab Standaard instellingen, Offerte of per project in de tab ‘Prijs’, Offerte op projectniveau). Gedetailleerde informatie over het gebruik van deze coëfficiënten vindt u in het hoofdstuk ‘Prijsberekening’
  • Munt: om te definiëren in welke munt de offertes van deze klant standaard moeten gerekend worden (wisselkoers, prefix of suffix munteenheid)
  • BTW Tarief: het voor deze klant standaard te gebruiken BTW tarief
     Deze standaard prijsgegevens worden overgenomen en gebruikt in alle projecten die u rekent voor deze klant. U vindt ze in het project op projectniveau, tab Prijs, subtab Offerte en u kan ze daar ook wijzigen voor het project in kwestie indien gewenst.
 • Klik de tab Gegevens om de algemene gegevens voor de betreffende klant te definiëren:

   

 

 • Verkoper: Indien gewenst kan u hier de naam van uw verkoper invullen. Uw verkoper moet op zich eveneens gedefinieerd zijn in het klant / leveranciersscherm. Druk eventueel --- om de betreffende verkoper te selecteren uit het bestand.
  In Bewerken, Instellingen, tab Standaard instellingen, sub-tab offerte kan u per offertetype bepalen of de naam van de verkoper al dan niet mee moet vermeld worden op de offertes. Deze standaard instelling kan indien gewenst per project gewijzigd worden op projectniveau, tab Prijs, sub-tab Offer
 • Architect: Indien gewenst kan u hier de naam van de architect invullen. De architect moet op zich eveneens gedefinieerd zijn in het klant / leveranciersscherm. Druk eventueel --- om de betreffende architect te selecteren uit het bestand.
  In Bewerken, Instellingen, tab Standaard instellingen, sub-tab offerte kan u per offertetype bepalen of de naam van de architect al dan niet mee moet vermeld worden op de offertes. Deze standaard instelling kan indien gewenst per project gewijzigd worden op projectniveau, tab Prijs, sub-tab Offerte 
   
 • BTW nummer en rekening nummer: In te vullen voor uw eigen informatie indien gewenst
 • Voorwaarden: De betalingsvoorwaarden voor de betreffende klant. Worden overgenomen in het project op projectniveau, tab Prijs, sub-tab Offerte, waar u ze voor het project in kwestie nog kan wijzigen indien gewenst. Indien ingevuld verschijnen de verkoopsvoorwaarden op de offerte.

Klik V of OK om te bevestigen en terug te keren naar het hoofmenu.
Klik X of Terug om de actie te annuleren, de klant wordt niet toegevoegd en u keert terug naar het hoofdmenu.

 


Bouwheer bij klantfiche (3.35 - 3128)
 
Notie bouwheer toevoegen aan klant fiche met identieke functionaliteit als verkoper en architect.
 
De basisgegevens fiche ‘KLANT/LEVERANCIER’ werd voorzien van een extra veld ‘Bouwheer’ op de tab ‘Formulier Gegevens’:
 
 
 
Tijdens het oppikken of wijzigen van een klant wordt deze informatie overgenomen, en kan eventueel ook aangepast worden door de gebruiker via ‘Project – Info – Klant’ onder de rubriek ‘Referenties’:
 
 
Langs ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Offerte’ is het mogelijk om in de rubriek ‘Tonen op offerte..’ aan te geven of deze ‘Bouwheer’ informatie standaard dient getoond te worden op de offerte en confirmatie rapporten:
 
 
 
Deze standaard waarde wordt overgenomen bij de aanmaak van een nieuw project maar kan indien gewenst gewijzigd worden via ‘Project – Prijs – Offerte’ in de rubriek ‘Tonen op offerte..’:
 

 

 

 

 
 |  History  |