Uitbreiding verdelingsregels karren en vakken


De tab ‘Verdelingsregels’ waar u bepaalt welke profielen er op de gedefinieerde kar moeten geplaatst worden en hoe ze over de kar in kwestie moeten verdeeld worden, werd uitgebreid als volgt:

 

Aan de Profiel selectie criteria die bepalen welke profielen voor de regel in kwestie in aanmerking komen, werden de opties ‘Profiel type’ en ‘Profiel positie’ toegevoegd:

 • Profiel type: om de functie te specifiëren van het profiel in het model.
 • Profiel positie: om de positie van het profiel in het kader- of vleugeldeel te specifiëren.

Aan de karkeuze & verdeling van de profielen over de vakken werden de volgende opties toegevoegd:

 • De optie ‘Groepeer profielen per kader of vleugel’ die toelaat om de vleugelkaders van een vleugel samen te behandelen. De regels worden dus toegepast per vleugel.
 • De optie ‘Vak voorkeur voor deze regel’ die toelaat om een voorkeur vak te definiëren. Indien u bijvoorbeeld vak 2 als voorkeur vak definieert, dan wordt hiermee de relatieve positie van het vak bedoeld gezien tov alle vakken die voor de profielen van deze kader voorzien zijn.
Opmerking: deze optie werkt enkel in combinatie met de opties ‘Groepeer profielen per kader’ en ‘Groepeer profielen per kader of vleugel’.

Een concreet voorbeeld van gedefinieerde verdelingsregels:
 
Op basis van deze regels, zal de verdeling gebeuren als volgt:
 • Profielen links, rechts of boven gepositioneerd in een buitenkader en van het type B worden toegewezen aan kar K en in het eerste vak geplaatst;
 • Profielen onder gepositioneerd in een buitenkader en van het type B worden toegewezen aan kar K en in het tweede vak geplaatst;
 • Profielen van het type T in een buitenkader worden toegewezen aan kar K en ook in het tweede vak geplaatst;
 • Horizontale profielen in een vleugelkader en van het type V worden toegewezen aan kar V en in het eerste vak geplaatst;
 • Profielen aan de scharnierzijde in een vleugelkader en van het type V worden toegewezen aan kar V en eveneens in het eerste vak geplaatst;
 • Profielen aan de krukzijde in een vleugelkader en van het type V worden toegewezen aan kar V en in het tweede vak geplaatst;
 • Profielen van het type P in een vleugelkader worden toegewezen aan kar V en ook in het tweede vak geplaatst;
 • Alle andere profielen worden toegewezen aan kar A en in opeenvolgende vakken geplaatst (er is geen vak voorkeur opgegeven).
   
 |  History  |