Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Type verlies en prijsblok definiëren per profiel in functie van de kleur (3.22 - 676)


Voortaan is het mgelijk om per profiel in functie van de kleur te bepalen met welk type verlies en met welke prijsblok het profiel in die kleur moet gerekend worden. Het basisgegevens scherm PROFIEL PRODUKT, tab ‘Prijs’ werd hiervoor uitgebreid met de extra kolommen Verlies en Prijsblok.
 
Type verlies definiëren per profiel in functie van de kleur:
 
Selecteer in de basisgegevens PROFIEL PRODUKT het profiel in kwestie en ga naar de tab ‘Prijs’:
 

Definieer in de nieuwe kolom ‘Verlies’ voor het profiel in kwestie in functie van de kleur het tpe verlies via de cijfers 0, 1, 2 of 3:

  • 0:  standaard, wat betekent dat het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend volgens het verlies gedefinieerd op projectniveau over voor de batch. In het veld ‘Verlies omschrijving’ verschijnt automatisch de omschrijving van het gekozen type verlies.
  • 1:  het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend met vast verlies. De overeenkomstige omschrijving verschijnt automatisch in het veld ‘Verlies omschrijving’;
  • 2:  het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend met absoluut verlies. De overeenkomstige omschrijving verschijnt automatisch in het veld ‘Verlies omschrijving’;
  • 3:  het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend met reëel verlies. De overeenkomstige omschrijving verschijnt automatisch in het veld ‘Verlies omschrijving’;

Prijsblok definiëren per profiel in functie van de kleur:

Selecteer in de basisgegevens PROFIEL PRODUKT het profiel in kwestie en ga naar de tab ‘Prijs’:

  • Definieer in de nieuwe kolom ‘Prijsblok’ voor het profiel in kwestie in functie van de kleur de code van de gewenste prijsblok.
  • Prijsblok = 0 maakt dat de prijsblok gedefinieerd voor het profiel in kwestie in PROFIEL PARAMETERS wordt gebruikt voor de prijsberekening.  Bij het invullen van de prijsblokcode verschijnt de omschrijving automatisch in het veld ‘Prijsblok omschrijving’.

  
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland