Afwerking algemeen


Alvorens een project te kunnen aanmaken en berekenen, moeten de betreffende afwerkingen (rolluiken + toebehoren, afkastingen, tabletten, plaatsing,…) gecodeerd en gedefinieerd zijn in GEGEVENS.Afwerking.

 

Afwerking coderen
Ellipsvormige center

Minimum maat definiëren voor afwerkingen
Niveau van afwerking instellen
Vullingen koppelen aan een afwerking
 |  History  |