Hasp Tools
JoPPS wordt beveiligd d.m.v. een hardware USB sleutel. Download hier HASP tools voor de USB licentie sleutel...
 
 TitleDescription
USB key driverSentinel® LDK and Sentinel HASP® Run-time Environment Installer GUI for Windows
NetHASPDe NetHASP License Manager is een programma waarmee multi-licentiesleutels kunnen worden gebruikt met slechts één USB-sleutel over het netwerk.
AKS monitorAKS-monitor is een licentiemonitor die informatie over het gebruik van netwerklicenties rapporteert.
Start/Stop Hasp LoaderBatch file om Hasp loader Service te stoppen / starten. Deze batch file kan bvb via ‘Scheduled Tasks’ automatisch worden gestart om alle geblokkeerde JoPPS licenties weer vrij te geven in een netwerk.