Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Extra profielen definiëren in een model (3.11 - 1931)


Extra profielen (onderdorpel, koppelprofiel, verhogingsprofiel etc.) kunnen voortaan niet alleen rondom een model gedefinieerd worden maar ook in een model, zijnde op een stijl of op een vleugelprofiel. Tot nu toe liepen extra profielen gedefinieerd op modelniveau door tot op een ander profiel, voortaan kan de lengte van de extra profielen vrij bepaald worden.

Hiervoor werd een ‘Connectie’ element gecreëerd dat kan geplaatst worden op kaderprofielen, vleugelprofielen en stijlen (kader- en vleugelniveau). Bij het definiëren van de positie van de extra profielen kan naast de opties Links, Rechts, Onder en Boven ook gebruik gemaakt worden van de beschikbare C(onnectie) elementen. De connectie elementen worden dus geplaatst in functie van de manier waarop u later de extra profielen in en rondom het model wenst te definiëren en positioneren. Een C(onnectie) element definiëren en plaatsen doet u als volgt:

Selecteer de nieuwe Editor functie ‘Connectie element toevoegen’ en klik en sleep in de tekening om het connectie element te plaatsen. Hou er rekening mee dat een connectie element enkel kan geplaatst worden op een B(uitenkader), T of P element (stijl op kader- of vleugelniveau) of op een V(vleugelprofiel). De vormdefinitie verschijnt onderaan in de Editor balk:

 

Het connectie element heeft de code C gevolgd door een cijfer, zijnde 1 voor het 1ste element, 2 oor het 2de element enz. Deze nummering gebeurt per model, dit in tegenstelling tot andere constructieve elementen die per kader of per vleugel genummerd worden. Er moet geen profielcode aan het C element toegekend worden.

Bevestig. Het C element in kwestie is toegevoegd en kan gebruikt worden voor de positionering van de extra profielen. Herhaal voor het plaatsen van andere C elementen indien van toepassing.

Bij het positioneren van de extra profielen in en rond het model en voor het bepalen van de lengte van deze extra profielen kan u gebruik maken van de gedefinieerde C-elementen. De overeenkomstige Editor functies ‘Onderdorpel, koppel-, verhogings-, verbredingsprofiel toevoegen’ en ‘Onderdorpel, koppel-, verhogings-, verbredingsprofiel wijzigen’ werden hiervoor uitgebreid als volgt:

 

  • Veld ‘Positie’ werd uitgebreid:  Indien er voor het model in kwestie C(onnectie) elementen gedefinieerd zijn, dan worden deze beschikbare C-elementen eveneens mee vermeld in het veld ‘Positie’. Naast ‘Links’, ‘Rechts’, ‘Onder’ en ‘Boven’ kan ook het gewenste C element als positie geselecteerd worden. Het extra profiel in kwestie wordt dan gepositioneerd op de plaats van het gedefinieerde Connectie element. Door middel van de andere parameters kunnen lengte en positie nog verder aangepast worden.
  • Veld ‘Lengte’ werd uitgebreid: Dit veld geeft als extra informatie de huidige lengte van het profiel in kwestie.
  • Extra veld ‘Verschuiving’ toegevoegd: Voor het definiëren van de absolute verschuiving van het profiel ten opzichte van zijn standaard positie, waarbij een negatieve waarde staat voor de verschuiving naar links/naar onder, en een positieve waarde voor de verschuiving naar rechts / naar boven.
  • Extra veld ‘Maat links/onder’ toegevoegd: Om het profiel in kwestie aan de linkerkant of onderaan met een absolute maat te verlengen (= positieve waarde) of te verkorten (= negatieve waarde).
  • Extra veld ‘Beginhoek [Y]’ toegevoegd: Voor het definiëren van de zaaghoek van het profielbegin in het dieptevlak van het profiel.
  • Extra veld ‘Maat rechts/boven’ toegevoegd: Om het profiel in kwestie aan de rechterkant of bovenaan met een absolute maat te verlengen (= positieve waarde) of te verkorten (= negatieve waarde).
  • Extra veld ‘Eindhoek [Y]’ toegevoegd: Voor het definiëren van de zaaghoek van het profieleinde in het dieptevlak van het profiel.

Opmerking

U kan tot 50 extra profielen in en rond een model definiëren. Op de rapporten worden zowel zaaghoeken in het ‘breedte’vlak als die in het ‘diepte’vlak van het profiel weergegeven.  Een extra veld DB_PIECE_PLANE is toegevoegd aan de STUK tabel om aan te geven of de lengte van het profiel is berekend met de zaaghoeken in het ‘breedte’vlak (=0) of in het ‘diepte’vlak (=1).

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland